Sněmovní tisk 734
Novela z. o pozemkových úpravách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 27. 1. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1003/19, PID KORNBF8HSDF1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2020 (usnesení č. 262). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 985).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2020 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2020 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 734/5, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:09.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 734/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 1245).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Zákon Senátem schválen 16. 11. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 481/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5827Marian Jurečka18051-27255.docx (30 KB) / PDF (250 KB, 6 stran) 18. 6. 2020 v 10:08:53
5828Monika Jarošová18052-27256.docx (26 KB) / PDF (318 KB, 3 strany) 18. 6. 2020 v 11:35:30


Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, nemovitý majetek, rozparcelování, sucho, systém vlastnictví půdy, vlastnictví, zhoršování životního prostředí, změna klimatu

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)