Sněmovní tisk 676
Vl.n.z.o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 18. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 708/19, PID KORNBB3C7RKS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schiller a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 912).
  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 676/9, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:29.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 8. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1241).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Návrh zákona 16. 11. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1377).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 222 pod číslem 541/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4650Antonín Staněk16874-25566.docx (40 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 24. 3. 2020 v 14:29:33
4950Petr Dolínek17174-25979.docx (15 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 14:52:54
5328Vojtěch Munzar17552-26599.docx (20 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 10:38:27
5566Jan Schiller17790-26901.doc (37 KB) / PDF (224 KB, 4 strany) 9. 6. 2020 v 00:42:30
5567Jan Schiller17791-26902.doc (69 KB) / PDF (333 KB, 8 stran) 9. 6. 2020 v 00:43:10
5568Jan Schiller17792-26903.doc (40 KB) / PDF (226 KB, 5 stran) 9. 6. 2020 v 00:43:52
5569Jan Schiller17793-26904.doc (127 KB) / PDF (400 KB, 10 stran) 9. 6. 2020 v 00:45:50
5590Marian Jurečka17814-26939.docx (535 KB) / PDF (969 KB, 6 stran) 10. 6. 2020 v 11:20:31
5647František Elfmark17871-27003.docx (28 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:00:57
5648František Elfmark17872-27004.docx (25 KB) / PDF (299 KB, 13 stran) 11. 6. 2020 v 20:02:21
5649František Elfmark17873-27005.docx (10 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:02:53
5650František Elfmark17874-27006.docx (9 KB) / PDF (162 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:03:18
5651František Elfmark17875-27007.docx (9 KB) / PDF (169 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:04:30
5652František Elfmark17876-27008.docx (7 KB) / PDF (157 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:05:17
5653František Elfmark17877-27009.docx (9 KB) / PDF (190 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:05:57
5654František Elfmark17878-27010.docx (7 KB) / PDF (169 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:06:32
5655František Elfmark17879-27011.docx (13 KB) / PDF (217 KB, 4 strany) 11. 6. 2020 v 20:07:03
5656František Elfmark17880-27012.docx (297 KB) / PDF (256 KB, 6 stran) 11. 6. 2020 v 20:08:33
5657František Elfmark17881-27013.docx (11 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:09:04
5658František Elfmark17882-27014.docx (10 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:09:40
5659František Elfmark17883-27015.docx (7 KB) / PDF (170 KB, 2 strany) 11. 6. 2020 v 20:10:04
5708Josef Kott17932-27072.DOCX (16 KB) / PDF (326 KB, 1 strana) 16. 6. 2020 v 10:05:43
5709Josef Kott17933-27073.docx (28 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 10:21:43
5740František Elfmark17964-27119.docx (176 KB) / PDF (326 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 17:12:30
5741František Elfmark17965-27120.docx (27 KB) / PDF (408 KB, 11 stran) 16. 6. 2020 v 17:13:19
5750Jana Krutáková17974-27128.docx (36 KB) / PDF (537 KB, 10 stran) 17. 6. 2020 v 08:46:00
5751Jana Krutáková17975-27129.docx (20 KB) / PDF (322 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 08:47:01
5753František Elfmark17977-27131.docx (8 KB) / PDF (296 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 08:57:07
5766Marie Pěnčíková17990-27174.docx (33 KB) / PDF (349 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 09:57:32
5767Jana Krutáková17991-27175.docx (25 KB) / PDF (297 KB, 8 stran) 17. 6. 2020 v 09:58:29
5770Jana Krutáková17994-27178.docx (18 KB) / PDF (306 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 09:59:23
5774František Elfmark17998-27184.docx (10 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 10:11:37
5778František Elfmark18002-27198.docx (28 KB) / PDF (408 KB, 11 stran) 17. 6. 2020 v 10:27:06
5782Markéta Pekarová Adamová18006-27202.docx (26 KB) / PDF (384 KB, 6 stran) 17. 6. 2020 v 10:42:18
5791Jan Čižinský18015-27217.docx (21 KB) / PDF (270 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:40:57
5792Jan Čižinský18016-27218.docx (20 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 11:42:26
5793Jan Čižinský18017-27219.docx (21 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:45:27
5794Jan Čižinský18018-27220.docx (19 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 11:46:07
5795Jan Čižinský18019-27221.docx (20 KB) / PDF (251 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 11:46:42
5796Jan Čižinský18020-27222.docx (20 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 11:47:28
5799Jan Schiller18023-27224.docx (21 KB) / PDF (285 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 11:54:02
5805Jan Čižinský18029-27230.docx (20 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 13:04:41
5807Petr Dolínek18031-27232.docx (29 KB) / PDF (334 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 14:05:58
5808Petr Dolínek18032-27234.docx (17 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 14:14:30
5809Marian Jurečka18033-27235.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 14:20:19
5810Jana Krutáková18034-27236.docx (25 KB) / PDF (527 KB, 5 stran) 17. 6. 2020 v 14:31:13
5811Zbyněk Stanjura18035-27237.docx (28 KB) / PDF (299 KB, 3 strany) 17. 6. 2020 v 15:15:52


Související tisk: 678 (Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (88):

CitaceZměnaPředpisOd
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)676/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)676/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů676/0
167/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony676/0
317/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů676/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony676/0
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění676/0
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony676/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím676/0
25/2008novelizujeZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů676/0
383/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů676/0
9/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony676/0
157/2009novelizujeZákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů676/0
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb676/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech676/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu676/0
291/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony676/0
297/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.676/0
326/2009novelizujeZákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability676/0
77/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony676/0
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky676/0
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky676/0
85/2012novelizujeZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů676/0
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů676/0
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony676/0
69/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony676/0
169/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů676/0
344/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů676/0
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu676/0
184/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů676/0
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona676/0
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů676/0
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích676/0
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony676/0
45/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti676/0
185/2001rušíZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů676/0
383/2001rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady676/0
384/2001rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)676/0
237/2002rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků676/0
275/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
188/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
505/2004rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků676/0
7/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
41/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady676/0
294/2005rušíVyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady676/0
352/2005rušíVyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)676/0
353/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
124/2006rušíVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.676/0
314/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů676/0
34/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
341/2008rušíVyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)676/0
351/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
352/2008rušíVyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)676/0
374/2008rušíVyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů676/0
478/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 676/0
54/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)676/0
61/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
65/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)676/0
154/2010rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
170/2010rušíVyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
285/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.676/0
31/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
158/2011rušíVyhláška, kterou semění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů676/0
264/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
249/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů676/0
93/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
178/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů676/0
35/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
105/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.676/0
200/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů676/0
229/2014rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů676/0
321/2014rušíVyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů676/0
352/2014rušíNařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024676/0
27/2015rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
212/2015rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
223/2015rušíZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů676/0
248/2015rušíVyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik676/0
270/2015rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů676/0
83/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
93/2016rušíVyhláška o Katalogu odpadů676/0
94/2016rušíVyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů676/0
387/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
437/2016rušíVyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)676/0
210/2018rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů676/0
130/2019rušíVyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem676/0
199/2019rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů676/0
200/2019rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů676/0
305/2019rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

Je navržen k změně (1)ISP (příhlásit)