Sněmovní tisk 576
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2020.
  Návrh zákona 17. 12. 2020 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 576/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 576/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 24, usnesení č. 1448).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 36/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5167Jaroslav Kytýr17391-26313.docx (12 KB) / PDF (285 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 07:45:01
5168Jaroslav Kytýr17392-26314.docx (26 KB) / PDF (314 KB, 7 stran) 6. 5. 2020 v 07:46:22
5388Věra Kovářová17612-26679.doc (80 KB) / PDF (336 KB, 6 stran) 27. 5. 2020 v 16:19:50


Související tisk: 575 (Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků).

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, internet, legislativa, úřední list, územní samospráva

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny576/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí576/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)576/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím576/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)576/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)576/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)576/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze576/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)576/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů576/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů576/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech576/0
118/2010novelizujeZákon o krajském referendu a o změně některých zákonů576/0
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách576/0
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů576/2


ISP (příhlásit)