Sněmovní tisk 411
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 20. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 878/18, PID KORNAY8F2RIL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 617).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 411/4, který byl rozeslán 21. 1. 2020 v 17:48.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 411/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 925).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2020.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 163/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3204Milan Pour15428-23203.docx (15 KB) / PDF (213 KB, 4 strany) 20. 8. 2019 v 12:35:00
3206Monika Červíčková15430-23206.docx (40 KB) / PDF (368 KB, 14 stran) 20. 8. 2019 v 18:01:35
3504Monika Červíčková15728-23697.docx (21 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 2. 10. 2019 v 19:28:24
3938Monika Červíčková16162-24354.docx (42 KB) / PDF (374 KB, 15 stran) 28. 11. 2019 v 11:13:10
4159Dominik Feri16383-24774.docx (24 KB) / PDF (252 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 14:15:12


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, předkupní právo, převod vlastnictví, spoluvlastnictví, vlastnictví

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)