Sněmovní tisk 410
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 20. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 88/19, PID KORNB7JL9KAC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 531).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 410/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 410/2, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 11:30.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 410/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 5. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 632).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 5. 2019.
  Zákon Senátem schválen 13. 6. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 1. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 163/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2452Zdeněk Ondráček14676-21854.doc (45 KB) / PDF (251 KB, 3 strany) 21. 3. 2019 v 15:16:24
2616Jana Černochová14840-22098.docx (22 KB) / PDF (240 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 10:10:52
2677Jan Hamáček14901-22169.doc (84 KB) / PDF (331 KB, 7 stran) 17. 4. 2019 v 11:34:02
2688Lukáš Kolářík14912-22184.docx (8 KB) / PDF (303 KB, 3 strany) 17. 4. 2019 v 15:40:18


Deskriptory EUROVOCu: polovojenské síly, publikace, samostatná výdělečná činnost, svoboda projevu, učitel, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)