Sněmovní tisk 297
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 8. 10. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 675/18, PID KORNAZ8HGYW9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 297/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 13. 3. 2019 v 16:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 3. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 297/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 590).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 5. 2019.
  Zákon Senátem schválen 13. 6. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 1. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 165/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2333Jan Řehounek14557-21666.doc (30 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 27. 2. 2019 v 15:01:37
2371Jan Bauer14595-21719.docx (28 KB) / PDF (320 KB, 5 stran) 12. 3. 2019 v 10:55:15


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, přibližování legislativy, příjmová politika, sociální zabezpečení, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)