Sněmovní tisk 292
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 10. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0292.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 2018 jako tisk 292/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 914/18, PID KORNB5GGL5Q1.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, motorové vozidlo, pozemní doprava, řidičský průkaz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)