Sněmovní tisk 205
Novela z. o evidenci tržeb - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 13. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 420/18, PID KORNAX2CB3UM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Jan Volný (usnesení č. 329).
  1. Čtení proběhlo 19., 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 360). 1. Čtení proběhlo 18., 20. 12. 2018 na 24. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 500).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/3 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/6, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 14:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 205/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 31. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5., 7. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 912, usnesení č. 655).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Návrh zákona 29. 7. 2019 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 205/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 205/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10., 13. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 712).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 256/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1385Věra Kovářová13609-20133.docx (27 KB) / PDF (322 KB, 5 stran) 2. 10. 2018 v 16:31:20
1473Marian Jurečka13697-20284.docx (48 KB) / PDF (350 KB, 5 stran) 16. 10. 2018 v 08:31:03
1985Marian Jurečka14209-21027.docx (43 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 14. 12. 2018 v 13:17:15
2421Věra Kovářová14645-21819.docx (60 KB) / PDF (552 KB, 17 stran) 20. 3. 2019 v 16:48:06
2516Vojtěch Munzar14740-21944.docx (204 KB) / PDF (340 KB, 2 strany) 29. 3. 2019 v 14:36:56
2522Tomio Okamura14746-21955.docx (11 KB) / PDF (347 KB, 2 strany) 2. 4. 2019 v 10:05:26
2592Věra Kovářová14816-22071.docx (27 KB) / PDF (325 KB, 5 stran) 11. 4. 2019 v 16:21:38
2593Vlastimil Válek14817-22073.doc (66 KB) / PDF (328 KB, 3 strany) 12. 4. 2019 v 10:15:25
2594Věra Kovářová14818-22074.docx (24 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 12. 4. 2019 v 13:09:00
2604Vojtěch Munzar14828-22084.docx (203 KB) / PDF (321 KB, 2 strany) 15. 4. 2019 v 18:21:48
2605Vojtěch Munzar14829-22085.docx (204 KB) / PDF (329 KB, 3 strany) 15. 4. 2019 v 18:22:17
2608Vojtěch Munzar14832-22088.docx (17 KB) / PDF (207 KB, 1 strana) 15. 4. 2019 v 18:28:27
2609Vojtěch Munzar14833-22089.docx (18 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 15. 4. 2019 v 18:28:56
2620Mikuláš Ferjenčík14844-22109.docx (14 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 12:06:06
2621Vlastimil Válek14845-22104.doc (66 KB) / PDF (326 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 11:41:25
2626Mikuláš Ferjenčík14850-22110.docx (15 KB) / PDF (153 KB, 5 stran) 16. 4. 2019 v 12:18:05
2627Mikuláš Ferjenčík14851-22111.docx (14 KB) / PDF (207 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 12:23:21
2628Mikuláš Ferjenčík14852-22112.docx (15 KB) / PDF (222 KB, 5 stran) 16. 4. 2019 v 12:28:32
2629Josef Kott14853-22113.docx (23 KB) / PDF (199 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 12:31:23
2633Mikuláš Ferjenčík14857-22115.docx (13 KB) / PDF (201 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 12:36:55
2634Mikuláš Ferjenčík14858-22116.docx (14 KB) / PDF (220 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 12:43:42
2638Ivan Adamec14862-22120.docx (17 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:01:55
2639Ivan Adamec14863-22121.docx (16 KB) / PDF (177 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:02:49
2640Ivan Adamec14864-22122.docx (17 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:03:51
2642Stanislav Blaha14866-22123.docx (20 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 14:13:35
2643Stanislav Blaha14867-22124.docx (19 KB) / PDF (232 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:14:28
2645Vojtěch Pikal14869-22132.docx (16 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 14:54:47
2646Zbyněk Stanjura14870-22125.docx (232 KB) / PDF (1 MB, 775 stran) 16. 4. 2019 v 14:28:21
2648Jan Skopeček14872-22127.doc (34 KB) / PDF (210 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:35:25
2649Jan Skopeček14873-22128.doc (34 KB) / PDF (210 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:35:25
2650Zbyněk Stanjura14874-22129.docx (20 KB) / PDF (174 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:45:13
2651Zbyněk Stanjura14875-22130.docx (22 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 16. 4. 2019 v 14:46:18
2652Marian Jurečka14876-22133.docx (46 KB) / PDF (351 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 14:59:41
2653Marian Jurečka14877-22134.docx (40 KB) / PDF (339 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 15:59:00
2654Marian Jurečka14878-22135.docx (49 KB) / PDF (393 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 16:00:15
2655Marian Jurečka14879-22136.docx (38 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 16:14:45
2656Marian Jurečka14880-22137.docx (38 KB) / PDF (295 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 16:20:13
2657Marian Jurečka14881-22138.docx (38 KB) / PDF (281 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 16:20:58
2658Jan Skopeček14882-22139.doc (42 KB) / PDF (250 KB, 6 stran) 16. 4. 2019 v 16:30:25
2660Marian Jurečka14884-22141.docx (48 KB) / PDF (370 KB, 5 stran) 16. 4. 2019 v 16:59:07
2662Marian Jurečka14886-22144.docx (49 KB) / PDF (435 KB, 6 stran) 16. 4. 2019 v 17:18:32
2663Marian Jurečka14887-22145.docx (38 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 17:22:23
2665Mikuláš Ferjenčík14889-22147.docx (15 KB) / PDF (190 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 18:15:20
2666Mikuláš Ferjenčík14890-22148.docx (15 KB) / PDF (191 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 18:15:49
2667Mikuláš Ferjenčík14891-22149.docx (14 KB) / PDF (222 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 18:17:20
2675Mikuláš Ferjenčík14899-22162.docx (16 KB) / PDF (130 KB, 3 strany) 17. 4. 2019 v 11:02:31


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetní systém, účetnictví

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty205/0
112/2016novelizujeZákon o evidenci tržeb205/0


ISP (příhlásit)