Sněmovní tisk 140
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Petr Gazdík, Jan Farský, Vít Rakušan, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 3. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0140.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 2. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 5. 2018 jako tisk 140/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 329/18, PID ALBSAXJDF68E.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 287).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 140/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 3. 10. 2018 na 19. schůzi odročeno (usnesení č. 355).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 140/3, který byl rozeslán 2. 11. 2018 v 14:28.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 140/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 411).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2019.

Zákon vyhlášen 17. 1. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 6/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
779Věra Kovářová13003-19027.docx (28 KB) / PDF (266 KB, 7 stran) 22. 5. 2018 v 10:26:48
1310Věra Kovářová13534-20001.docx (29 KB) / PDF (257 KB, 8 stran) 18. 9. 2018 v 17:38:35


Deskriptory EUROVOCu: cestující veřejnost, daň, daň z přidané hodnoty, hromadná doprava, osobní doprava, osobní tarif, sazba DPH, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty140/0


ISP (příhlásit)