Sněmovní tisk 11
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 28. 11. 2017.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1144/17, PID KORNARCHSX5D.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 57).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 11/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 129, usnesení č. 161).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 4. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 7. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 35/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemický výrobek, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, pesticidy, prevence environmentálních rizik, ratifikace dohody, zdravotní rizikoISP (příhlásit)