Sněmovní tisk 974
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Fiala R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 974/0 dne 19. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0974.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2020 jako tisk 974/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1045/20, PID KORNBSNFQFUQ.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, cestující, letadlo, letecký provoz, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)