Sněmovní tisk 708
Písemná interpelace Z. Ondráčka na T. Petříčka ve věci podpory MZV pro Branné oddíly mládeže

Dokument

Autor: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zdeňka Ondráčka na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci podpory MZV pro Branné oddíly mládeže
Adresát: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Podáno dne: 11. 12. 2019
Odesláno adresátovi: 13. 12. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 21. 1. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 1. 2020 jako tisk 708/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 23., 30. 1. 2020 na 40. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: dobrovolná vojenská služba, mladý člověk, žoldnéřISP (příhlásit)