Sněmovní tisk 966
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 966/0 dne 16. 11. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2016 jako tisk 966/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1601/16, PID ALBSAFXHNSH8.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1546).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2017 zprávu doručenou poslancům jako tisk 966/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 966/3, který byl rozeslán 9. 6. 2017 v 9:46.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 966/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 102).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6360Zbyněk Stanjura11821-16927.docx (12 KB) / PDF (165 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 13:32:30
6361Zbyněk Stanjura11822-16928.docx (14 KB) / PDF (213 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 13:34:10
6558Zbyněk Stanjura12019-17145.docx (12 KB) / PDF (156 KB, 1 strana) 8. 6. 2017 v 09:45:42


Deskriptory EUROVOCu: daň, pivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních966/0


ISP (příhlásit)