Sněmovní tisk 935
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Kaňkovský, Jan Bartošek, Jaroslav Zavadil) předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 935/0 dne 7. 10. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 2016 jako tisk 935/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1399/16, PID ALBSAEN8DABL.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1548).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 935/3, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 11:53.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1737).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 301/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6009Vít Kaňkovský11470-16197.doc (68 KB) / PDF (428 KB, 9 stran) 9. 3. 2017 v 14:52:32
6357Vít Kaňkovský11818-16924.doc (35 KB) / PDF (196 KB, 3 strany) 14. 5. 2017 v 23:01:16


Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, prostředky zdravotnické techniky, sociální dávky, sociální zabezpečení, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů935/0


ISP (příhlásit)