Sněmovní tisk 821
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 27. 5. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 297/16, PID KORNA4TF73N9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 6. 2016 (usnesení č. 288). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1351).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 821/2, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 11:43.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 32, usnesení č. 1495).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 821/4, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 9:34.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1571).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 3. 2017.
  Zákon Senátem schválen 19. 4. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 148/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5089Jana Pastuchová10550-14754.doc (15 KB) / PDF (174 KB, 1 strana) 18. 10. 2016 v 11:42:21
5537Zbyněk Stanjura10998-15522.doc (79 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 09:48:39
5543Jana Pastuchová11004-15528.doc (12 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 17. 1. 2017 v 14:13:20
5550Zbyněk Stanjura11011-15534.doc (79 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 15:59:38


Deskriptory EUROVOCu: dítě, příbuzenský vztah, rodičovský příspěvek, rodina, rodinná politika, sociální dávky, státní podpora

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení821/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění821/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů821/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění821/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce821/0


ISP (příhlásit)