Sněmovní tisk 708
Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Komárek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 708/0 dne 1. 2. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2016 jako tisk 708/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 206/16, PID KORNA6TJJ6LK.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní proces, televize, zpráva o činnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)