Sněmovní tisk 613
Novela z. o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613/0 dne 23. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1138/15, PID KORNA2EBUBDX.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 900).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/2 (stanovisko).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 613/3, který byl rozeslán 27. 11. 2015 v 11:58.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 613/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 995).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 12. 2015.
  Zákon Senátem schválen 6. 1. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 1. 2016.

Zákon vyhlášen 25. 1. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 9 pod číslem 26/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3050Jana Pastuchová08511-11484.doc (34 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 22. 10. 2015 v 08:51:56
3239Jeroným Tejc08700-11795.doc (11 KB) / PDF (198 KB, 1 strana) 23. 11. 2015 v 16:54:11
3251Jeroným Tejc08712-11806.doc (16 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 11:03:35
3262Jana Hnyková08723-11826.doc (30 KB) / PDF (231 KB, 1 strana) 24. 11. 2015 v 13:42:14
3266Jaroslav Foldyna08727-11828.doc (34 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 14:32:22
3308Zbyněk Stanjura08769-11875.docx (18 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 25. 11. 2015 v 18:00:31
3309Zbyněk Stanjura08770-11876.docx (9 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 25. 11. 2015 v 18:03:49
3310Zbyněk Stanjura08771-11877.docx (9 KB) / PDF (230 KB, 1 strana) 25. 11. 2015 v 18:06:53


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: pracovník v zahraničí, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
234/2014novelizujeZákon o státní službě613/0


ISP (příhlásit)