Sněmovní tisk 501
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 2. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 126/15, PID KORN9P2HCJ41.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1041).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 4. 5. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 501/4, který byl rozeslán 27. 5. 2016 v 9:28.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 1. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1439).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 12. 2016.
  Návrh zákona 20. 1. 2017 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 501/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 501/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 2., 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 184, usnesení č. 1577).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2017.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 3. 2017 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 501/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 501/9.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 1606).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 4. 2017.

Zákon vyhlášen 20. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 123/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3078Jan Farský08539-11545.odt (19 KB) / PDF (65 KB, 1 strana) 27. 10. 2015 v 18:14:54
4160Václav Klučka09621-13109.docx (13 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 15. 4. 2016 v 11:18:44
4169Jan Zahradník09630-13125.doc (40 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 18. 4. 2016 v 12:27:03
4170Jan Zahradník09631-13126.doc (1 MB) / PDF (867 KB, 10 stran) 18. 4. 2016 v 12:30:56
4194Marie Pěnčíková09655-13177.odt (17 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 15:22:14
4202Jiří Junek09663-13218.odt (33 KB) / PDF (99 KB, 6 stran) 19. 4. 2016 v 17:45:45
4309Jiří Junek09770-13401.odt (34 KB) / PDF (99 KB, 6 stran) 4. 5. 2016 v 13:38:40
4317Martin Kolovratník09778-13418.docx (474 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 4. 5. 2016 v 17:54:03
4322Petr Bendl09783-13423.odt (12 KB) / PDF (23 KB, 1 strana) 4. 5. 2016 v 17:19:21
4393Jan Zahradník09854-13520.doc (40 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 23. 5. 2016 v 13:46:13
4416Petr Bendl09877-13555.odt (13 KB) / PDF (39 KB, 1 strana) 25. 5. 2016 v 16:34:35
4417Jan Klán09878-13556.odt (5 KB) / PDF (28 KB, 1 strana) 25. 5. 2016 v 16:47:29


Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, národní park, ochrana životního prostředí, přírodní rezervace

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny501/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů501/0
349/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů501/0
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě501/0
163/1991rušíNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany501/0
164/1991rušíNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany501/0
165/1991rušíNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany501/0
161/1999rušíZákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů501/0
365/2015rušíZákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů501/4


ISP (příhlásit)