Sněmovní tisk 491
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 26. 5. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2015 jako tisk 491/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Mgr. Nina Nováková a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 10. 2015 na 33. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 930).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 359/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Výročí

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, státní svátek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
245/2000novelizujeZákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu491/0


ISP (příhlásit)