Sněmovní tisk 43
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 3. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 43/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Petr Kořenek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 43/6, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 16:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 264).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS



Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, ústava, veřejné finance, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)