Sněmovní tisk 418
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 25. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 156/15, PID KORN9TLMKGGL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 20., 22., 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 781). 1. Čtení proběhlo 17. 6., 7. 7. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 798). Čtení proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 863).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 418/6, který byl rozeslán 21. 10. 2015 v 12:01.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 418/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 954).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 11. 2015.
  Zákon Senátem schválen 10. 12. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 382/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2177Herbert Pavera07638-09980.doc (34 KB) / PDF (372 KB, 2 strany) 14. 4. 2015 v 11:34:02
3031Miroslav Kalousek08492-11462.doc (17 KB) / PDF (289 KB, 2 strany) 20. 10. 2015 v 14:11:57
3037Robin Böhnisch08498-11470.odt (27 KB) / PDF (94 KB, 1 strana) 20. 10. 2015 v 15:36:41


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, energetická politika, náhradní palivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních418/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů418/0
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší418/0


ISP (příhlásit)