Sněmovní tisk 399
Vl.n.z. o prevenci závažných havárií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 10. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1155/14, PID KORN9KYE7YH0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 691).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 399/4, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 15:18.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 808).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 9. 2015.
  Zákon Senátem schválen 12. 8. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 11. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 224/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Chemie, Poplatky, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: havarijní znečištění, chemická havárie, chemický výrobek, mezivládní úmluva (EU), nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)