Sněmovní tisk 393
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Stanislav Grospič, Stanislav Mackovík, Miroslav Opálka, Josef Šenfeld) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: Marková S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 393/0 dne 26. 1. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2015 jako tisk 393/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 168/15, PID RACK9T8BYRD2.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 882).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 393/3, který byl rozeslán 4. 5. 2016 v 12:15.

 • G Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 89, usnesení č. 1316).Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, sociální dávky, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
262/2006novelizujeZákon zákoník práce393/0


ISP (příhlásit)