Sněmovní tisk 366
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 4. 12. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2014 jako tisk 366/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1511/14, PID RACK9RLDS4VZ.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 127/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1922František Adámek07383-09433.doc (54 KB) / PDF (413 KB, 8 stran) 28. 1. 2015 v 13:30:09
2020Alena Nohavová07481-09684.doc (23 KB) / PDF (0 KB) 5. 3. 2015 v 10:35:11
2052Marta Semelová07513-09724.odt (26 KB) / PDF (93 KB, 3 strany) 10. 3. 2015 v 15:23:17


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Mládež, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, ochrana rodiny, rodinná politika, služba ve veřejném zájmu, sociální politika, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)