Sněmovní tisk 295
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 569/14, PID KORN9HLDNV57.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 453).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 295/5, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 18:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 43, usnesení č. 537).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 12. 2014.
  Návrh zákona 22. 12. 2014 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 295/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 295/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 583).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2015.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 13 pod číslem 25/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1537Václav Klučka06998-08842.doc (33 KB) / PDF (278 KB, 1 strana) 30. 10. 2014 v 10:11:07
1549Vladislav Vilímec07010-08851.odt (20 KB) / PDF (32 KB, 3 strany) 4. 11. 2014 v 11:55:37


Hesla věcného rejstříku: Dotace, Rozpočet, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, rozpočtová pravidla

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)295/0


ISP (příhlásit)