Sněmovní tisk 25
Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 25/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 102, usnesení č. 128).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní úřad, rozpočet, rozpočtová pravidla, sestavování rozpočtu, státní rozpočet, ústřední plánování, veřejná instituce, veřejný dluhISP (příhlásit)