Sněmovní tisk 1086
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: Svoboda B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1086/0 dne 5. 4. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 5. 2017 jako tisk 1086/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 438/17, PID ALBSAL7AGA1M.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1762).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékárník, odborná kvalifikace, pediatrie, školní lékařství, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)