Sněmovní tisk 931
Novela z. o Vojenském zpravodajství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 931/0 dne 5. 10. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1187/16, PID ALBSA9LJNBUU.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Bohuslav Chalupa a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1399).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 931/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 931/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 931/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 931/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 25. 5. 2017 na 57. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona 28. 6. 2017 na 59. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6277Bohuslav Chalupa11738-16746.odt (5 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 26. 4. 2017 v 09:26:12
6374Bohuslav Chalupa11835-16943.odt (38 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 16:44:12
6459Zbyněk Stanjura11920-17037.doc (52 KB) / PDF (258 KB, 5 stran) 25. 5. 2017 v 09:10:20
6640Zbyněk Stanjura12101-17243.docx (14 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 28. 6. 2017 v 15:15:32
6641Zbyněk Stanjura12102-17244.docx (18 KB) / PDF (217 KB, 4 strany) 28. 6. 2017 v 15:16:42


Deskriptory EUROVOCu: armáda, civilní ochrana, kybernetika, obranná politika, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)