Sněmovní tisk 1061
Novela z. o bankách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1061/0 dne 21. 3. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 139/17, PID KORNAFBMCQSW.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1662).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1061/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1061/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6409Ladislav Šincl11870-16986.doc (42 KB) / PDF (227 KB, 4 strany) 18. 5. 2017 v 09:20:26
6433Ladislav Šincl11894-17012.doc (38 KB) / PDF (197 KB, 3 strany) 23. 5. 2017 v 10:58:39


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, bankovnictví, centrální banka, finanční instituce, finanční trh, goodwill, ochrana akcionářů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)