Sněmovní tisk 1013
Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1013/0 dne 31. 1. 2017.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1089/16, PID KORNA9CGTMJI.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2017 na 56. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1619).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1013/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1013/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1764).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 12. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 38 pod číslem 73/2017 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, evropská konvence, Rada Evropy, ratifikace dohody, terorismus



ISP (příhlásit)