Sněmovní tisk 948
N.z., kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (František Laudát, Jaroslav Plachý) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: Laudát F., Plachý J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 948/0 dne 21. 3. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 3. 2013. Vláda zaslala stanovisko 18. 4. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 4. 2013 jako tisk 948/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Potravinářství, Soutěž hospodářská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dodavatel, domácí trh, maloobchod, obchodní filiálka, potravinářská výroba, potravinářský průmysl, trh, zemědělská politika, zemědělský výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)