Sněmovní tisk 916
Vl.n.z. o Vojenské policii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 916/0 dne 12. 2. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 2. 2013 (usnesení č. 348). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1596).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 916/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 916/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 9:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 1729).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 21. 8. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 300/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7323Petr Hulinský05318-05318.doc (31 KB) / PDF (76 KB, 1 strana) 19. 6. 2013 v 10:27:42


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie, Policie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, polovojenské síly

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)