Sněmovní tisk 88
Novela z. o civilním letectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Husák, František Laudát, Michal Babák) předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Husák J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 88/0 dne 10. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 7. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 10. 2010 jako tisk 88/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 158). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 110, usnesení č. 158).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 145 pod číslem 407/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Zákon živnostenský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letecký provoz, letiště, neionizující záření, posádka, vzdušná bezpečnost, zářič

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)