Sněmovní tisk 851
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Pavel Kováčik, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: Marková S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 851/0 dne 16. 11. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 2012. Vláda zaslala stanovisko 13. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2012 jako tisk 851/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bezplatná zdravotní péče, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)