Sněmovní tisk 849
Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Svoboda, Jan Smutný) předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: Svoboda P., Smutný J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 12. 11. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2012. Vláda zaslala stanovisko 13. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2012 jako tisk 849/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2012 (usnesení č. 334). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 15. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1547).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 849/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 849/3, který byl rozeslán 12. 5. 2013 v 8:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1653).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 215/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6586Jiří Štětina04928-04653.doc (29 KB) / PDF (93 KB, 3 strany) 7. 5. 2013 v 08:50:25


Hesla věcného rejstříku: Loterie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, hazardní hry, hra

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)