Sněmovní tisk 83
Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 83/0 dne 10. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 61).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 83/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 215).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 12. 2010.
  Zákon Senátem schválen 26. 1. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 32/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Chovatelství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, šlechtění zvířat

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)83/0


ISP (příhlásit)