Sněmovní tisk 808
Novela z. o silničním provozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Dagmar Navrátilová, Jiří Rusnok, Jan Čechlovský, Ludmila Bubeníková, Stanislav Huml, Pavel Hojda, Otto Chaloupka) předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: Navrátilová D. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 21. 9. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2012. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2012 jako tisk 808/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2012 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1462).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 808/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 808/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:13.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 148, usnesení č. 1652).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 233/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6666Dagmar Navrátilová04985-04714.doc (26 KB) / PDF (81 KB, 2 strany) 10. 5. 2013 v 13:05:10


Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, bezpečnost silničního provozu, jízdní personál, lékařský posudek, omamná látka, policejní kontrola, policejní zadržení, silniční doprava, toxikologie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)