Sněmovní tisk 755
Novela z. o poštovních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Husák J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 755/0 dne 20. 7. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2012. Vláda 22. 8. 2012 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1478).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 755/2, který byl rozeslán 9. 5. 2013 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 1641).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 212/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6590František Sivera04932-04660.doc (14 KB) / PDF (57 KB, 1 strana) 7. 5. 2013 v 10:14:23


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Poštovní služby
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: poštovní služba, přibližování legislativy, spoje

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)