Sněmovní tisk 752
Novela z. o specifických zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 16. 7. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2012 jako tisk 752/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1303).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 752/3, který byl rozeslán 11. 12. 2012 v 20:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 217, usnesení č. 1424).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 4. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: poptávka po zaměstnání, pracovní nezpůsobilost, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)