Sněmovní tisk 737
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 737/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1517).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 737/4, který byl rozeslán 25. 6. 2013 v 10:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 1724).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 7. 2013.
  Návrh zákona 27. 8. 2013 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 737/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 737/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3651Michal Babák03901-02762.doc (35 KB) / PDF (92 KB, 3 strany) 7. 9. 2012 v 11:05:08
5445Jana Černochová04496-03838.doc (20 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 10:22:13
5456Jan Bureš04507-03853.doc (37 KB) / PDF (98 KB, 3 strany) 5. 2. 2013 v 14:47:12
6639Michal Babák04973-04703.doc (55 KB) / PDF (150 KB, 6 stran) 9. 5. 2013 v 14:47:21
6729Michal Babák05019-04764.doc (54 KB) / PDF (150 KB, 6 stran) 14. 5. 2013 v 18:33:55


Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Živočichové
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, důchodový plán, místní daň, místní orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)