Sněmovní tisk 730
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Jan Látka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1340).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 730/3, který byl rozeslán 7. 2. 2013 v 14:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1507).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 2. 2013.
  Zákon Senátem schválen 20. 3. 2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  V dokumentu odeslaném do Senátu byla zjištěna chyba a do Senátu byla odeslána opravená verze.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 3. 2013.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2013.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 5. 2013 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 730/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 730/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5449Tomáš Chalupa04500-03842.doc (23 KB) / PDF (87 KB, 2 strany) 5. 2. 2013 v 13:19:23
5452Zdeňka Horníková04503-03843.doc (26 KB) / PDF (91 KB, 2 strany) 5. 2. 2013 v 14:10:24
5454František Sivera04505-03851.doc (17 KB) / PDF (72 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 13:57:40


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, opatření na kontrolu znečištění, sledování životního prostředí, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)