Sněmovní tisk 479
Novela z. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (František Dědič, Jan Bauer, Jiří Oliva, Milan Šťovíček, Jan Babor) předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Dědič F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 479/0 dne 9. 9. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2011 jako tisk 479/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 479/3, který byl rozeslán 13. 3. 2012 v 17:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1097).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 173/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, nemovitý majetek, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, samosprávná obec, veřejné vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
172/1991novelizujeZákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí479/0


ISP (příhlásit)