Sněmovní tisk 460
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 460/0 dne 31. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 9. 2011 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 700).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 460/2, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 13:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 950).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2012.
  Návrh zákona 27. 1. 2012 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 460/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 460/4.
  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (usnesení č. 1023).
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 50, usnesení č. 1065).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 115/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
183Hana Orgoníková00360-00452.doc (45 KB) / PDF (109 KB, 5 stran) 8. 12. 2011 v 08:23:32
214Jaroslav Krákora00374-00472.doc (29 KB) / PDF (100 KB, 2 strany) 8. 12. 2011 v 11:57:15
215Jaroslav Krákora00375-00473.doc (25 KB) / PDF (86 KB, 2 strany) 8. 12. 2011 v 12:00:16


Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)