Sněmovní tisk 433
Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 433/0 dne 8. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 721).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 433/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 433/2, který byl rozeslán 7. 12. 2011 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 256, usnesení č. 957).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2012.
  Návrh zákona 27. 1. 2012 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 433/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 433/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 118, usnesení č. 1021).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 74/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Majetek České republiky, Pozemkový fond, Převody vlastnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, nabytí vlastnictví, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)