Sněmovní tisk 399
Vl.n.z.o mezinárodní pomoci při vymáhání fin.pohledávek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 29. 6. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 695).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 399/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 399/2, který byl rozeslán 25. 10. 2011 v 18:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 842).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2011.
  Návrh zákona 9. 12. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 399/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 399/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 287, usnesení č. 970).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 471/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekonomika, Evropská unie, Finance
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dluh, mezinárodní pomoc, pohledávka, závazkové právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)