Sněmovní tisk 396
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Drastichová, Dagmar Navrátilová, Marta Semelová, Ivana Levá) předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: Drastichová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 16. 6. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2011. Vláda zaslala stanovisko 29. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2011 jako tisk 396/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Vlasta Bohdalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 632).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 396/2, který byl rozeslán 30. 8. 2011 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 663).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 10. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 331/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ověřování znalostí, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)