Sněmovní tisk 395
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 14. 6. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2011. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2011 jako tisk 395/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Klán a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 19)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 800).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 395/3, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 9:58.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 268, usnesení č. 962).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 395/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 395/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 114, usnesení č. 1018).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 72/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
97Jan Klán00299-00381.doc (20 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 6. 12. 2011 v 14:03:32
103Ivan Ohlídal00305-00388.doc (19 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 6. 12. 2011 v 15:34:04


Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Zájem veřejný
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: obec, odročení projednávání, služba ve veřejném zájmu, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)