Sněmovní tisk 285
N.z.o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 285/0 dne 31. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 507).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 285/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 771).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 10. 2011.
  Zákon Senátem schválen 27. 10. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 11. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 285/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 285/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 35, usnesení č. 857).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem 418/2011 Sb.Související tisk: 286 (N.z. o změně zákonů v souvisl.s přij.zák.o tr.odpovědnosti).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: podnikatel, právnická osoba, seznam, trestní odpovědnost, trestní řízeníISP (příhlásit)