Sněmovní tisk 248
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 248/0 dne 31. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 2. 2011 (usnesení č. 80). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 361).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 248/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 248/2, který byl rozeslán 16. 6. 2011 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 601).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 6. 2011.
  Zákon Senátem schválen 20. 7. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 245/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rostliny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zdraví rostlin, přípravky ochrany rostlin, rostlinná výroba, rostlinolékařská legislativa, škodlivé rostliny

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů248/0
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů248/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů248/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích248/0


ISP (příhlásit)