Sněmovní tisk 165
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 8. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 9. 2. 2011 na 13. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/2, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 428).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 4. 2011.
  Zákon Senátem schválen 28. 4. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 6. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 151/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana zdraví, Vodohospodářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: léčba, ochrana vod, prevence nemocí, prevence znečištění, sportovní vybavení, útlé dětství, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)